214 80 26, 214 80 36.

პროდუქცია

KALMATRON

KALMATRON-D (ბეტონში, მოჭიმვა და ლესვაში) - გამოიყენება საყოფაცხოვრებო პირობებში.

45კგ შეფუთვა - 21.00 GEL

20კგ შეფუთვა - 11.00 GEL

KALMATRON CEMENT კალმატრონით გამდიდრებული M-500 ცემენტი.

             

KALMATRON-D-ს ფასები სამშენებლო კომპანიებს  მოთხოვნიდან გამომდინარე:

 • W6 - W8                            30.00 GEL/m3
 • W10 - W12                        35.00 GEL/m3
 • W14 - W16                        42.00 GEL/m3
 • W18 - W20                        48.00 GEL/m3

 

 

 

KALMATRON-D - გამოიყენება დანამატის სახით ქარხნულ პირობებში დამზადებულ ბეტონში..

 • 10კგ შეფუთვა - 35.00 GEL/შეფუთვა,     ანუ  3.50 GEL/kg  
 • 25კგ შეფუთვა - 70.00 GEL/შეფუთვა,     ანუ  2.80 GEL/kg    

KALMATRON-E - შეღწევადი მოქმედების ჰიდროსაიზოლაციო მასალა. ფასი.

KALMATRON-THERMO

15კგ შეფუთვა = 12.00ლარი.

 

შენიშვნა.

ორივე ფენის დატანის შემდეგ შესაძლებელია ნებისმიერი მოპირკეთების განხორციელება:

- შეღებვა;

- ე.წ. ბრიზგი, ესპანკა და ა.შ.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-2 თბოსაიზოლაციო სალესი მასალა გამოიყენება ფასადის ლესვაში მეორე პირად.

25კგ შეფუთვა = 26.30ლარი

 

მასალის ხარჯი 1მ2 ფართის დამუშავება სისქის დატანაზე არის დამოკიდებული, შესაბამისად ღირებულებაც.

იმ შემთხვევაში თუ კი:

 • 15მმ სისქის დატანა - 1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს 12.5კგ/მ2.
 • 20მმ სისქის დატანა - 1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს 16.7კგ/მ2.

 

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1               

 • 15მმ სისქე:   26.30ლ/შეფ : 25კგ * 12.50კგ/მ2 = 13.15₾/მ2.
 • 20მმ სისქე:   26.30ლ/შეფ : 25კგ * 16.70კგ/მ2 = 17.60ლ/მ2.

 

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-2                 

0.2 - 0.4მმ სისქე:  12.00ლ/შეფ : 15კგ * 0.75ლ/მ2 = 0.60₾/მ2.

 

მასალის ჯამური ხარჯი:

 • 15მმ სისქე = 13.75₾/მ2.
 • 20მმ სისქე = 18.20ლ/მ2.

 

 

შენიშვნა.

ორივე ფენის დატანის შემდეგ შესაძლებელია ნებისმიერი მოპირკეთების განხორციელება:

- შეღებვა;

- ე.წ. ბრიზგი, ესპანკა და ა.შ.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1 თბოსაიზოლაციო სალესი მასალა გამოიყენება ფასადის ლესვაში პირველ პირად.

15კგ შეფუთვა = 9.30ლარი.

 

შენიშვნა.

ორივე ფენის დატანის შემდეგ შესაძლებელია ნებისმიერი მოპირკეთების განხორციელება:

- შეღებვა;

- ე.წ. ბრიზგი, ესპანკა და ა.შ.

KALMATRON-THERMO INTERIOR-2 თბოსაიზოლაციო სალესი მასალა გამოიყენება შიდა კედლების ლესვაში მეორე პირად.

25კგ შეფუთვა = 14.90ლარი.

 

მასალის ხარჯი 1მ2 ფართის დამუშავება სისქის დატანაზე არის დამოკიდებული, შესაბამისად ღირებულებაც.

იმ შემთხვევაში თუ კი:

 • 15მმ სისქის დატანა -  1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს 12.5კგ/მ2
 • 20მმ სისქის დატანა -  1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს  16.7კგ/მ2

KALMATRON-THERMO INTERIOR-1   

 • 15მმ სისქე:    14.90ლ/შეფ : 25კგ * 12.50კგ/მ2 = 7.45₾/მ2; 
 • 20მმ სისქე:    14.90ლ/შეფ : 25კგ * 16.70კგ/მ2 = 9.95ლ/მ2;

KALMATRON-THERMO INTERIOR-2     

 • 0.2-0.4მმ სისქე:  9.30ლ/შეფ : 15კგ * 0.75კგ/მ2 = 0.47ლ/მ2.

 

მასალის ჯამური ხარჯი:

 • 15მმ სისქე =   7.92ლ/მ2;
 • 20მმ სისქე = 10.42₾/მ2;

 

შენიშვნა.

ორივე ფენის დატანის შემდეგ შესაძლებელია ნებისმიერი მოპირკეთების განხორციელება:

- შეღებვა;

- ე.წ. ბრიზგი, ესპანკა და ა.შ.

KALMATRON-THERMO INTERIOR-1 თბოსაიზოლაციო სალესი მასალა გამოიყენება შიდა კედლების ლესვაში პირველ პირად.