214 80 26, 214 80 36.

პროდუქცია

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1 თბოსაიზოლაციო სალესი მასალა გამოიყენება ფასადის ლესვაში პირველ პირად.

25კგ შეფუთვა = 30.17ლარი

 

მასალის ხარჯი 1მ2 ფართის დამუშავება სისქის დატანაზე არის დამოკიდებული, შესაბამისად ღირებულებაც.

იმ შემთხვევაში თუ კი:

  • 15მმ სისქის დატანა - 1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს 12.5კგ/მ2.
  • 20მმ სისქის დატანა - 1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ხარჯი შეადგენს 16.7კგ/მ2.

 

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1               

  • 15მმ სისქე:   30.17ლ/შეფ : 25კგ შეფუთვა * 12.50კგ/მ2 = 15.09₾/მ2.
  • 20მმ სისქე:   30.17ლ/შეფ : 25კგ შეფუთვა * 16.70კგ/მ2 = 20.15ლ/მ2.

 

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-2                 

1მ2 მასალის ხარჯი შეადგენს 0.2 - 0.4მმ/მ2.          სისქე: 14.51ლ/შეფ : 15კგ * 0.75ლ/მ2 = 0.73₾/მ2.

 

1მ2 ფართის დასამუშავებლად მასალის ჯამური საფასური:

  • 15მმ სისქე = 15.82₾/მ2.
  • 20მმ სისქე = 20.88ლ/მ2.

 

 

შენიშვნა.

ორივე ფენის დატანის შემდეგ შესაძლებელია ნებისმიერი მოპირკეთების განხორციელება:

- შეღებვა;

- ე.წ. ბრიზგი, ესპანკა და ა.შ.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1- ეკოლოგიურად სუფთა  სალესი მასალა წარმოდგენილია თაბაშირისა და მინერალური ფხვნილის ბაზაზე. წყალთან შერევისას ქმნის ერთგვაროვან ელასტიურ მასას, რომელიც გამოიყენება გარე კედლების (ფასადის) სალესად როგორც  პირველი პირი.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1 - გამოირჩევა თბოსაიზოლაციო თვისებებით, რომელიც პირველ პირად დაიტანება ბეტონის, აგურის, ბლოკის, ხის ზედაპირზე 2 მმ-დან 60 მმ-მდე სისქით. სისქის ზრდის მიუხედავად შელესილი ფენა არ სკდება და არ იბზარება.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1-ის დატანისა და გაშრობის შემდეგ აუცილებელი პირობაა მეორე ფენად გამოყენებულ იქნეს KAKMATRON-THERMO EXTERIOR-2-ი.

KALMATRON-THERMO EXTERIOR- (1 და 2)-ით - გალესილი შენობა-ნაგებობა:

• ზამთარში თბილია, ხოლო ზაფხულში გრილი. ანუ, თბოდანაკარგს ზოგავს: 30-40% და ოთახებში იქმნება ნორმალური კლიმატი, რომელიც აუცილებელია ადმიანის კომფორტული ცხოვრებისათვის.

•ახშობს ბგერასა და ხმაურს: 30%-40%;

• წყალ-ნესტ-სოკომედეგია;

• ყინვამედეგია: (-35С);

• ტენშთანთქმა, ანუ - არ იჩენს კონდენსატს;

• არ იჩენს ბზარებს, არ სკდება;

• მეორე პირად KALMATRON- THERMO EXTERIOR- 2-ით დამუშავებული ზედაპირის შეღებვისას საღებავი მასალის ხარჯი, როგორც მინიმუმ 30% მცირდება, ვინაიდან KALMATRON –THERMO EXTERIOR-2-ი ფაქტობრივად შეწოვას არ ახდენს.

ყურადღება. ზემოთაღნიშნული შედეგის მისაღებად აუცილებელი პირობაა:

KALMATRON-THERMO EXTERIOR-1-ით დამუშავებული ზედაპირის სისქე არ უნდა იყოს 15მმ ნაკლები და მეორე ფენად აუცილებლად უნდა დამუშავდეს KALMATRON-THERMO EXTERIOR-2-ით  0.2-0.4მმ სისქით.

ხანგრძლივი ექსპლუატაციის ვადა: 10-25 წელი;

გამოყენების ტექნოლოგია: KALMATRON-THERMO EXTERIOR (1 და 2)-ის - წყალთან შერევის შემდეგ აქვს 60 წუთიანი სიცოცხლის უნარიანობა.

ბაზარზე არსებული სხვა მასალებთან შედარებით მსუბუქია, მაღალი ელასტიური თვისებების გამო ადვილია მასზე მუშაობა. ამიტომ, ხელოსნის ნაკლები ენერგიის ხარჯვით შესრულებული სამუშაოს წარმადობა შეადგენს: 50მ2-70მ2 დღეში და, რაც მნიშვნელოვანია, მასალის დანაკარგი პრაქტიკულად 0%.

ხსნარის მომზადების და დამუშავების ტექნოლოგია:

- გასალესი ზედაპირი უნდა იყოს გასუფთავებული, რათა ხელი არ შეუშალოს მასალის კედელზე ადგეზიას (შეჭიდებას). - სუფთა ჭურჭელში წყლის ჩასხმის შემდეგ იყრება მშრალი ფხვნილი და მიქსერით ირევა სასურველი კონსისტენციის (მასის) მიღებამდე.

- კარგი ნალესის მისაღწევად კედელზე უნდა იყოს ეგრეთწოდებული მიმართველები (მაიაკები), უმჯობესია ბაზარზე არსებული რკინის მიმართველები (მაიაკები), ხოლო ნალესის გასასწორებლად სასურველია ვიხმაროთ ალუმინის რეიკები.

არ არის სასურველი ნალესი ზედაპირის მოპრიალება ე.წ. „ტიორკით“.

- ნალესი 3-4 დღეში შრება და შესაძლებელია შემდგომი სამუშაოების გაგრძელება.

- მასალა გამოიყენება შენობის გარე კედლების (ფასადის) გასალესად.

- ეკოლოგიურად სუფთა.

- სამუშაო ტემპერატურა (+5°C) – (+35°C).

- მასალის ხარჯი: 11.0კგ-12.5კგ/მ2.

თვალში მოხვედრის შემთხვევაში სუფთა წყლით ჩამოიბანეთ. საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს.

შენახვის ვადა - 12 თვე.

მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის გამზირი 12-ა, კორპუსი 5.

.